Kasutustingimused

Veebilehe kasutustingimused – meter.ee

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Violent Investment OÜ, registrikood 11298149, Kopli 72a, 10412 Tallinn, Eesti (Müüja) ja ostu sooritanud isiku (Klient) vahel veebilehel www.meter.ee kauba tellimisel tekkivaid õigussuhteid.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebilehe vahendusel kaupade turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta veebilehe tingimusi ning kaupade ja teenuste hindu. Muudatustest teavitatakse veebikeskkonnas. Kinnitatud tellimusele kehtivad tellimuse kinnitamise ajal kehtivad tingimused ja hinnad.

1.4. Kaubavalik, hinnad ja allahindlused võivad erineda Müüja tegeliku asukoha kaubavalikust, hindadest ja allahindlustest.

2. Isikuandmete töötlemine

2.1. Veebilehe tellimiskeskkonnas salvestatud andmeid Kliendi ja tema tellimuse kohta käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda talle teatavaks saanud teavet kolmandatele isikutele.

2.2. Kliendi esitatud isikuandmed, mille Müüja sai Kliendilt ostu sooritamisel, on kaitstud ja neid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse Seaduse ja Müüja Privaatsuspoliitika nõuetega.

3. Hinnad ja tellimine

3.1. Klient lisab toote Tellimusse peale toote valimist ning vajadusel valib koguse tootelehel vajutades nupule “Lisa Tellimusele”.

3.2. Tellimuses olevat kogust võib muuta ja tooteid Tellimusest eemaldada kuni Tellimuse Vormistamise momendini.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb sisestada nõutud andmed, valida tarneviis ja vajutada nuppu “Vormista tellimus”.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult sooritatuks pärast nupu “Esita tellimus” vajutamist.

3.5. Müüja saadab teate tellimuse kättesaamisest Kliendi e-posti aadressile.

3.6. Kliendi poolt tellitud kauba puudumisel tühistab Müüja tellimuse. Tellimuse saab tühistada kas osaliselt või täielikult. Tellimuse tühistamisest teavitatakse klienti koheselt. Osalise tühistamise korral võib Müüja küsida Kliendilt soove ülejäänud tellimuse menetlemise – ka saatmise või tühistamise osas.

3.7. Toodete hinnad on märgitud tootekirjelduses ja sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu 20%.

3.8. Toote maksumusele lisandub kohaletoimetamise kulu juhul, kui klient on valinud kohaletoimetamise tema poolt tellimust vormistades määratud asukohta. Saatekulu arvestatakse tarnekoha alusel. Müüja saadab info kohaletoimetamise maksumuse kohta Kliendi e-posti aadressile.

4. Maksmine

4.1. Klient tasub veebilehel tehtud ostude eest 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimused tasutakse ülekandega müüja pangakontole peale ettemaksuarve kättesaamist. Kui Klient valib kohaletoimetamise viisiks – ise järgi, saab tellimuse eest tasuda kohapeal sularahas või pangakaardiga.

4.3. Kui Klient on valinud kohaletoimetamise, toimub tellimuse eest tasumine peale kohaletoimetamise maksumuse kinnitamist. Tellimuse lõplik summa koos saatekuluga saadetakse Kliendile Kliendi meiliaadressi kaudu.

4.4. Peale tellimuse vormistamist ja arve tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel kinnitus. Kohapeal toimetades on kaasas saateleht. Arve esitatakse meili teel.

5. Kaubast keeldumise, tagastamise ja ümbervahetamise õigus

5.1. Kliendil on õigus keelduda kauba kättesaamisest 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates Müüjale kirjaliku keeldumisavalduse posti teel või digitaalallkirjaga e-posti teel. Taganemisõiguse tähtaeg algab päevast, mil Klient või tema poolt märgitud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, kauba sai oma valdusse.

5.2. Müüja kinnitab kaubast keeldumise avalduse kättesaamist, saates sellest Kliendile teatise.

5.3. Klient on kohustatud kauba tagastama 14 kalendripäeva jooksul alates tagastusavalduse esitamise päevast. Kui saadetis koosneb rohkem kui ühest pakist, algab raha tagastamise periood hetkest, mil viimane pakk müüjani jõuab.

5.4. Klient saab kauba tagastada meie lattu aadressil Kopli 72a, 10412 Tallinn, Eesti.

5.5. Peale kauba tagastamist tagastab Müüja Kliendile tema poolt tasutud summad, kuid kauba Kliendile kohaletoimetamise kulud ei kuulu välja. Kauba tagastamisel kannab Klient kõik tagastamisega otseselt seotud kulud.

5.6. Juhul, kui Klient soovib kaupa vahetada või asendada, peab Klient sellest Müüjat kirjalikult või e-posti teel teavitama ja lisama arve. Kauba vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik kauba tagastamisega otseselt seotud kulud, välja arvatud juhtudel, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule.

5.7. Kauba tagastamise või ümbervahetamise eelduseks on täielikult kasutamata toode, millel on säilinud kõik saadetise juures olevad sildid ja muud dokumendid, sh Kliendile väljastatud arve.

5.8. Tagastamisõigus ei kehti eritellimustele, mida kodulehel pole kirjas.

5.9. Kui Müüjale tagastatud kaup ei ole Kliendi soovitud tüüpi laost lõppemise tõttu vahetuskõlblik, võtab Müüja Kliendiga ühendust.

6. Kaebuse esitamine

6.1. Müüja vastutab kauba tellimuses nimetatule mittevastavuse ja kaubal avastatud puuduste eest 2 aasta jooksul alates Kliendi poolt kättesaamisest.

6.2. Kauba nõuetele mittevastavuse või kauba puuduste tuvastamisel kohustub Klient viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul arvates lahknevuse avastamisest, teavitama Müüjat, saates vastava teabe e-posti aadressile  info@meter.ee või kirjalikult Violent Investment OÜ, Kopli 72a, 10412 Tallinn, Eesti.

6.3. Nõuetele mittevastava või puudusega kauba korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt oma kohustuste täitmist, lepingust keelduda või leping lõpetada ning nõuda kahjude hüvitamist ja hinna alandamist.

6.4. Kui toode ei vasta tellimuses märgitule või sellel on puudused, on Kliendil õigus nõuda esmajärjekorras asendamist tellimusele vastava ja puudusteta tootega või toote tagastada Müüja kulul.

Kliendil on õigus nõuda kauba ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest tasutud summade tagastamist, kui Müüjal ei ole võimalik kaupa asendada.

6.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral tagastatakse Kliendile hiljemalt 14 päeva jooksul toote eest tasutud summa koos saatekuludega Kliendi poolt märgitud pangakontole. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamist edasi lükata, kuni Klient tagastab tema valduses oleva kauba.

6.6. Müüja ei vastuta ega hüvita Kliendile kulusid, mis on tekkinud kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste esinemise korral, kui:
6.6.1. Kaup on rikutud Kliendi süül;
6.6.2. Defektid tekkisid mittesihipärasest kasutamisest, sh. hooldusjuhiste mittejärgimise tagajärjel;
6.6.3. Toodet on tavapärasel kasutamisel muudetud.
6.6.4. Ostu kinnitav dokument puudub.

6.7. Kliendi ja Müüja vahelise vaidluse korral kauba puuduste kohta on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või e-posti teel esitatavas pretensioonis oma nime ja kontaktandmed, kuupäeva kaebuse esitamisest, kauba puudusest ja taotletavast otsusest. Müüja vastab Kliendi pretensioonile kirjalikult või e-posti teel 15 päeva jooksul.

6.8. Kui Klient ja Müüja ei jõua vaidluses kokkuleppele ja vaidlusaluse kauba väärtus on vähemalt 30 eurot, on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni (www.komisjon.ee) poole.  Vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks  kasutage veebipõhist menetlust – Euroopa Liidu vaidluste lahendamine aadressil http://ec.europa.eu/odr. Kaebuse läbivaatamine tarbijakaebuste komisjonis on pooltele tasuta. Vaidluste lahendamine Tarbijakaitseametis toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

6.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Müüja asukohajärgsesse kohtusse.